Polartherm Oy
Field Heating Solutions   ► Uusiutuva Energia   ►

Vesikiertoiset siirrettävät lämmittimet

Polartherm Optiwat on uusi innovaatio vesikiertolämmityksen tarveperusteiseen optimointiin.

OptiWat tuo markkinoille kokonaan uuden mekaanisesti virtausta automaattisesti säätävän vaihtoehdon vesikiertolämmityksen energiaoptimointiin. Termostaattiohjattu OptiWat ohjaa lämmitystehoa tarveperusteisesti aina sinne, missä lämpöä kulloinkin tarvitaan.

OptiWat on suunniteltu toimivan uuden sukupolven vesikiertolämmittimemme AQU 55 kanssa.
Tässä linkki AQU 55:n sivuille.

Työmaan energiankulutus putoaa jopa radikaalisti, ja kaukolämpöverkon hyötysuhde kasvaa.

1.MEKAANINEN TOIMINTAPERIAATE JA HELPPO KÄYTTÖÖNSIIRTYMÄ

OptiWat on omana yksikkönään toimiva mekaaninen lisälaite, ja sen energiaa merkittävästi säästävät ominaisuudet voidaan ottaa käyttöön käynnissäkin olevilla työmailla ilman varsinaisten lämmitinpäätelaitteiden vaihtamista.

2.ENERGIANSÄÄSTÖ

OptiWat 25 ja OptiWat 32 lämmönoptimointiyksiköt perustuvat termostaattiohjattuun magneettiventtiilitekniikkaan, joka automaattisesti ohjaa vesikierron lämpöenergiaa niille päätelaitteille ja niihin tiloihin, joissa kulloinkin lämpöä tarvitaan.

Kun tila saavuttaa asetetun tavoitelämpötilan, magneettiventtiilitoiminen pääkierto sulkeutuu, ja järjestelmä ohjaa pientä määrää vettä ohikierrolle vesilinjojen lämpimänä pitämiseksi. Näin energiaa säästyy huomattavasti, koska lämmittimet eivät ohjaa huomattavia määriä lisälämpöä tiloihin, joissa tavoitelämpötila on jo saavutettu.

3.KOMPAKTI KEVYT RAKENNE JA HELPPO ASENNUS

OptiWat-yksikkö on kevyt ja kannettava laite, joka sijoitetaan camlock-liitännöin lämmitinyksikön paluukierron puolelle. OptiWat yksikön jatkojohdotettavissa oleva termostaattiyksikkö sijoitetaan huonetilassa lämpöolosuhteiden mittauksen osalta autenttiseen paikkaan, jossa se ei ole suoraan vaikutuksessa lämmittimen ilmavirtauksille. Näin saavutetaan toivotut energiatehokkaat lämpöolosuhteet työmaan yleisilmaan.

4.YLIKUUMAN PALUUKIERRON ELIMINOIMINEN JA LINJALÄMPÖJEN YLLÄPITO

Kun työmaan tavoitelämpötila on saavutettu, ja OptiWat-järjestelmän paluukierron säätö suoritettu,  ei järjestelmä palauta ”ylikuumaa” vettä paluukiertoon, koska magneettiventtiilin ollessa suljettuna, ohivirtauskierto luovuttaa edelleen kevyesti lämpöä lämmitinpäätelaitteiden lämpökennojen ja puhaltimen vaikutuksesta ilmaan ylläpitääkseen samalla tavoitelämpöä.

5.MUUTOKSIIN MUKAUTUVA TOIMINTA JA MAHDOLLISTAA YLIMITOITUKSEN

Hyvin hoidetuilla tiiviillä rakennustyömailla sekä muuttuvissa olosuhteissa OptiWat-järjestelmä mahdollistaa huomattavan suurien lämpöenergiasäästöjen muodostumisen yksittäiselläkin lämmityskaudella. Hyötyvaikutukset saattavat olla kymmeniäkin tuhansia euroja lämmityskaudessa verrattuna suoralämmittävään ei-optimoituun aiempaan tapaan nähden. Samalla työmaan hiilijalanjälki laskee merkittävästi.

Lämmitys voidaan myös ylimitoittaa ilman huolta ylisuuresta lämmöntuotosta ja/tai energiakulusta. Esimerkiksi vaipan ollessa alkuvaiheessa epätiivis, ja rakentamisen aikana tiivistyessä, ei järjestelmää tarvitse erikseen mukauttaa tiivistymisen myötä. Myös esimerkiksi haalaustilojen lämmitystä voidaan ylimitoittaa, jolloin tekniikka lisää lämmitystä tiiveyden ja viileän ilman virtauksien muutostilanteissa.

LAITTEISTOTESTAUKSET:

Toimintatestauksissa normaalissa hyvän rakennustavan vaippatiiveydessä saavutettiin yhdelle lämmitinyksikölle jopa yli 50 Eur sääst per vuorokausi, ja yli 100 kg pienempi hiilijalanjälki. Vastaavasti toimintatestauksessa kylmälle pakkasilmavirtauksille altistuvassa tilassa OptiWat ohjasi lämmittimelle runsaammin lämmitystehoa ylläpitäen lämpöä. Kiertovesivirtaus- ja magneettiventtiilitoimisen pääkierron, sekä niiden lämpöarvojen säädön johdosta paluuveden lämpötila pysyi matalana kuormittamatta kaukolämpöverkkoa ja järjestelmiä.

Merkittävimmin hyötyvät asennuskohteet:

-Muutostilanteille alttiit vaippatiiveydeltään hyvän rakennustavan mukaiset kiinteistöt
-Myös kaikki perusrakentaminen jossa vaippatiiveys paranee rakentamisen edetessä
-Tiiviit energiatehokkaat kiinteistöt
– Kerrokselliset kiinteistöt, ja muut joissa ilmavirtauksia lohkoista toisiin. Lämpö tuotetaan kulloinkin tarveperusteisesti juuri niihin kerroksiin / lohkoihin, joihin kulloinkin tarve.
-Hetkellisiä lämmityksen ylimitoituksia olosuhdemuutoksista johtuen tarvitsevat rakennukset, tai työmaaosat
-Kaikki kaukolämpöverkon hyötysuhteen parantamista vaativat kohteet

Heikoiten hyötyvät asennuskohteet:

-Kohteet joissa tilan tiiveydet tai lämmitystehokapasiteetti on puutteellinen, ja OptiWat joutuu ohjaamaan lämmitystä jatkuvatehoisesti päälle – tällöin energiatehokkuus hyötyä tai muutostilanne hyötyä ei saavuteta juurikaan tai ollenkaan.

Kiinnostuitko?

Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.